Tryck från 100 styck. Levereras inom 3 till 4 dagar. Gratis prover.

ORDLISTA

Allt oftare får vi frågor om hållbarhet, miljövänlighet och biologiskt nedbrytbara förpackningar. Vi märker att det förekommer viss förvirring när det gäller innebörden av dessa termer och försöker förtydliga lite på denna sida. Nedan hittar du termer som är relaterade till vårt första huvudprojekt: Göra förpackningar återvinningsbara.


Återvinningsbar

En förpackning som kan återvinnas för att tjäna som råmaterial för nya tillämpningar. En förpackningsartikel är återvinningsbar om den består av en typ av material. För återvinning kan tre kategorier särskiljas.

Mekaniskt återvinningsbart

En återvinningsmetod som innebär att uppsamlat avfall rengörs, mals och bearbetas till nytt produktionsmaterial.

Kemiskt återvinningsbart

Vid kemisk återvinning används kemiska reaktioner för att bryta ner plastavfallet i de ursprungliga byggstenarna som utgör plasten (polymerer, monomerer, atomer). Dessa byggstenar kan användas för att tillverka ny plast. Kemisk återvinning möjliggör mer omfattande separering, så att mer blandade eller förorenade plastavfall kan återvinnas.

Organiskt återvinningsbart

Vid organisk återvinning används mikroorganismer för att omvandla avfallet till exempelvis kompost, biomassa, koldioxid och vatten.

Återvinning

Återvinning är återanvädning av gammalt material för att skapa nya produkter från det. Återvinning säkerställer därför att plast kan användas igen som ett material för en ny tillämpning.

Återvunnet material

Slutprodukten av återvinning kallas återvunnet material. Det återvunna materialet bildar sedan råmaterialet för en ny produkt.

Nedvinning (downcycling)

Användningen av ett återvunnet material är mindre än den ursprungliga tillämpningen.

Återvinningsförädling (upcycling)

Återvinningsförädling uppstår när oanvändbara material görs värdefulla och används i en produkt som är bättre än tidigare.

Återvunnet material efter konsumentavfall

Detta är ett avfall som kommer från förpackningar som har använts. Det är avfall som består av många olika typer av plast. Detta släpps av hushåll eller i industriavfall. Detta avfall måste först samlas in och sorteras innan det kan bearbetas till återvunnet material.

Återvunnet material efter industriavfall

Detta är ett plastavfall som kommer från en produktionsprocess. Exempel inkluderar avfall från en produktionsprocess, misslyckade produktioner eller produkter som inte har sålts. Denna ström har ännu inte gått till användningsfasen. Detta material har inte utsatts för nedbrytning eller angripits av andra ämnen. Detta återvunna material kan ofta bearbetas till ett högkvalitativt återvunnet material.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi finns inte längre något avfall. Detta beror på att produkter är mer effektiva och material återanvänds så mycket som möjligt. I en cirkulär ekonomi flyttar vi därför bort från linjen att ”producera, konsumera och sedan kasta bort”. Vi sluter cirkeln. På detta sätt sparar vi inte bara våra råvaror utan också miljön, vi minskar våra koldioxidutsläpp och stimulerar innovation. National Circular Economy Program

PUBLIKATIONER: GÖRA FÖRPACKNINGAR ÅTERVINNINGSBARA

Här hittar du publikationer av studier, faktablad och policydokument angående att göra förpackningar återvinningsbara. Studierna har genomförts av ansedda parter, har en internationell karaktär och har så långt som möjligt varit vetenskapligt underbyggda.


Inga rättigheter kan härledas från publikationer och innehåll.


A European strategy for plastics in a circular economy

Plastic is an important and ubiquitous material in our economy and daily lives. It has multiple functions that help tackle a number of the challenges facing our society. Light and innovative materials in cars or planes save fuel and cut CO2 emissions. High-performance ...

Fortsätt läsa

Improve the recyclability of 5 types of plastic packaging

The main purpose of packaging is protecting the product. The most sustainable packages make sure that the product is available on the desired moment, in good condition. Spoiling the product creates a bigger environmental impact than the use of the packaging ...

Fortsätt läsa

Kontaktformulär

Vill du veta om det finns ett miljövänligt alternativ tillgängligt? Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kommer en av våra specialister att kontakta dig så snart som möjligt för att svara på dina frågor.