Levereras inom 3 till 4 dagar. Gratis prover.

Daklapacks gröna uppdrag

Arrow Down

DaklaPack vill att deras affärspartners ska göra skillnad med begåvade och motiverade medarbetare. Vi är marknadsledande inom innovativa förpacknings- och transportmaterial. Vi erbjuder unika hållbara lösningar för frakt, förpackning och fyllning.

Vår vision är att bidra till den cirkulära ekonomin. I linje med Europeiska kommissionens och den nederländska regeringens vision. För utvecklingen av våra förpackningar har vi tagit fram tre huvudprojekt.

Huvudprojekt

1.

Göra förpackningar återvinningsbara

Vi arbetar mot förpackningar som är mekaniskt, kemiskt och/eller organiskt återvinningsbara och använder återvunnet innehåll där det är möjligt.

Mer information

2.

Användning av biobaserade och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Vi minskar användningen av nya fossila råvaror och arbetar mot förpackningar tillverkade av förnybara råvaror.

Mer information

3.

Smartare användning och minskning av förpackningsmaterial och förpackningskomponenter

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya cirkulära förpackningskoncept.

Mer information

Miljömärkning

För att göra det lättare att välja ansvarsfulla förpackningar har vi utvecklat ett miljömärke. Denna miljömärkning anger med en grön eller grå ikon i webbshoppen om en förpackningsartikel är (mer) miljövänlig eller inte.

Vi bedömer om en produkt är miljövänlig (grön etikett) utifrån fyra egenskaper:

 • Biobaserad
 • Återvinningsbar
 • Komposterbar
 • Återvunnet innehåll

En beskrivning av dessa egenskaper finns här.Ladda ner DaklaPacks första CSR-rapport 2021
Eco Label Groen Bio-Based
Eco Label Groen Composteerbaar
Eco Label Groen Recyclebaar
Eco Label Groen Recyclebare content

Grön miljömärkning

En grön ikon indikerar att produkten är (mer) miljövänlig.


1 ikon

Produkten uppfyller minst en av följande egenskaper: biobaserad, komposterbar, återvinningsbar eller består av återvunnet innehåll.


2 ikoner

Produkten uppfyller minst 2 av följande följande egenskaper: biobaserad, komposterbar, återvinningsbar och/eller består av återvunnet innehåll.


3 ikoner

Produkten uppfyller minst 3 av följande egenskaper: produkten är biobaserad, komposterbar, återvinningsbar och/eller består av återvunnet innehåll.


4 ikoner

Produkten uppfyller alla egenskaper: produkten är biobaserad, komposterbar, återvinningsbar och/eller består av återvunnet innehåll.

Eco Label Grijs

Grå miljömärkning

En grå ikon indikerar att produkten inte är biobaserad, komposterbar, återvinningsbar eller inte består av återvunnet innehåll.

Fråga vår specialist om det finns ett alternativ tillgängligt. Produkten kan fortfarande vara ansvarsfull eftersom ett alternativ tillverkat av andra material som glas, tenn eller kartong kan ha större miljöpåverkan.

Mer information?

Varför plast
Biobased

Biobaserad

info

Termen biobaserad avser materialets ursprung. Detta avser material tillverkade av förnybara råvaror. Exempel på förnybara råvaror är: trä, majs, sockerbetor, potatis, sockerrör. Våra produkter kan vara helt eller delvis biobaserade.

Composteerbaar

Komposterbar

info

Materialen i denna förpackning kan brytas ned av mikroorganismer i industriella komposteringsanläggningar. Förpackningen är därför certifierad i enlighet med de europeiska standarderna för kompostering (EN 13432).

Recyclebaar

Återvinningsbar

info

Denna förpackning kan återvinnas för att tjäna som råmaterial för nya tillämpningar.

Geryclede content

Återvunnet innehåll

info

Råmaterialet i denna förpackning består helt eller delvis av återvunnet innehåll.

Vanliga frågor

Vad är bioplast?

 • Vi använder samma definition för bioplast som den som används av European Bioplastics: ett plastmaterial kallas en bioplast om det är biobaserat, biologiskt nedbrytbart eller har båda egenskaperna.

  När är ett material biobaserat?

 • Enligt den europeiska standarden EN16575 definieras biobaserad plast som plast som helt eller delvis är tillverkad av förnybara råvaror.

  Vad betyder termen förnybar?

 • Material sammansatt av biomassa från en levande källa som kontinuerligt kan förnyas. Förnybara råvaror är (nästan) outtömliga råvaror, som kan fyllas på under kort tid. I vilket fall som helst måste detta bestånd förnyas lika snabbt som det konsumerades (såsom trä, hampa, bomull, ris).

  Är förpackningen verkligen komposterbar?

 • När vi talar om komposterbar förpackning hänvisar vi till de material/produkter som uppfyller den europeiska standarden för industriell kompostering: EN 13432. Detta innebär att materialen/produkterna i industriella komposteringsanläggningar bryts ned till vatten, koldioxid och biomassa. Dessa förpackningsartiklar känns igen med logotypen av ett frö som gror som är tryckt på förpackningen.

  Är bioplast återvinningsbart?

 • Bioplaster såsom bio-PE och bio-PET är identiska med fossilplasterna PE och PET med avseende på återvinning. Detta innebär att dessa bioplaster också lätt kan återvinnas med de befintliga återvinningsmetoderna för PE och PET.

  Kommer användningen av bioplast att stoppa plastsoppan?

 • Nej, användningen av bioplast minskar inte mängden plastsoppa.

  Frågor? Fråga vår specialist

  Medewerker

  Om du har några frågor om att implementera ett mer miljövänligt alternativ kan du kontakta vår specialist Aart Burgers.


  Kontakt Aart

  En (mer) miljövänlig produkt?

  Letar du efter en (mer) miljövänlig produkt? Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kommer en av våra specialister att kontakta dig så snart som möjligt för att svara på dina frågor.