Tryck från 100 styck. Levereras inom 3 till 4 dagar. Gratis prover.

ORDLISTA

Allt oftare får vi frågor om hållbarhet, miljövänlighet och biologiskt nedbrytbara förpackningar. Vi har märkt att det förekommer viss förvirring när det gäller innebörden av dessa termer och har försökt förtydliga lite på denna sida. Nedan hittar du termer som är relaterade till vårt andra huvudprojekt: användningen av biobaserade och biologiskt nedbrytbara råmaterial.


Förnybar

Material sammansatt av biomassa från en levande källa som kontinuerligt kan förnyas. Förnybara råvaror är (nästan) outtömliga råvaror, som kan fyllas på under kort tid. I vilket fall som helst måste detta bestånd förnyas lika snabbt som det konsumerades (såsom trä, hampa, bomull, ris).

Biobaserad

Termen biobaserad avser materialets ursprung. Biobaserad avser material tillverkade av förnybara råvaror. Exempel på förnybara råvaror är: trä, majs, sockerbetor, potatis, sockerrör. Våra produkter kan vara helt eller delvis biobaserade. Biobaserad plast har fördelen framför fossilbaserad plast att vi blir mindre beroende av fossilbaserade råvaror. Och det finns LCA:er som visar att biobaserad plast erbjuder en betydande koldioxidminskning jämfört med fossilbaserad plast (EUBP-fakta och siffror).

Fossilbaserad

Det här är material som är tillverkade av petroleum (för närvarande 98 %).

Ny fossilplast

Plast som har sitt ursprung direkt från petrokemiska råvaror som petroleum och som inte tidigare har använts eller bearbetats.

Bioplast

Bioplast är en hel grupp av plast med olika egenskaper och tillämpningar. Enligt European Bioplastics kallas en plast bioplast om den är biobaserad, biologiskt nedbrytbar eller har båda egenskaperna.

Komposterbar

Materialen i denna förpackning kan brytas ned av mikroorganismer i industriella komposteringsanläggningar. Detta innebär att minst 90 % av materialet måste ha brutits ner inom 6 veckor. Förpackningen är därför certifierad i enlighet med de europeiska standarderna för kompostering (EN 13432).

Biologiskt nedbrytbart/nedbrytbart

Detta är material som kan brytas ned av mikroorganismer (bakterier eller svampar). Det finns ingen specifik tid eller miljö definierad för denna typ av plast.

Biomassa

Biomassa är en samlingsbeteckning för organiska material (vegetabiliska och animaliska rester). Dessa material används för att generera energi eller används direkt som biobränsle.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi finns inte längre något avfall. Detta beror på att produkter är mer effektiva och material återanvänds så mycket som möjligt. I en cirkulär ekonomi flyttar vi därför bort från linjen att ”producera, konsumera och sedan kasta bort”. Vi sluter cirkeln. På detta sätt sparar vi inte bara våra råvaror utan också miljön, minskar våra koldioxidutsläpp och stimulerar innovation. National Circular Economy Program

PUBLIKATIONER: ANVÄNDNING AV BIOBASERADE OCH BIOLOGISKT NEDBRYTBARA RÅMATERIAL

Här hittar du publikationer av studier, faktablad och policydokument om användning av biobaserade och biologiskt nedbrytbara råmaterial. Studierna har genomförts av ansedda parter, har en internationell karaktär och har så långt som möjligt varit vetenskapligt underbyggda.


Inga rättigheter kan härledas från publikationer och innehåll.


Bio-based and biodegradable plastics - Facts and Figure

This report presents an overview of facts and figures regarding bio-based and/or biodegradable plastics, in particular for packaging applications. Often, the term bioplastic is used by the public. However, the term ‘bioplastic’ refers to either the bio-based origin ...

Fortsätt läsa

Misconceptions, concerns and impacts on marine environments

The objective of this briefing paper is to provide a concise summary of some of the key issues surrounding the biodegradability of plastics in the oceans, and whether the adoption of biodegradable plastics will reduce the impact of marine plastics overall ...

Fortsätt läsa

Bio-based and biodegradable Plastics

It is important to understand that bio-based plastics are not biodegradable per se (e.g. bio-based polyethylene, bio-PET, bio-PVC, cellulose acetate) and that biodegradable plastics are not necessarily bio- based, but can also be fossil-based ...

Fortsätt läsa

Kontaktformulär

Vill du veta om det finns ett miljövänligt alternativ tillgängligt? Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kommer en av våra specialister att kontakta dig så snart som möjligt för att svara på dina frågor.