Tryck från 100 styck. Levereras inom 3 till 4 dagar. Gratis prover.
Returnpolicy

Artikel 15 Konsumentkunder

I den här artikeln gäller följande definitioner:

Period: Den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja ångerrätten.

Konsument: En person som verkar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför dess handel, verksamhet, hantverk eller yrke

Ångerrätt: Möjligheten för konsumenter att avbeställa inom distansavtalets period.

Distansavtal: ett avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster utan samtidig närvaro av näringsidkaren och konsumenten, med exklusiv användning av ett eller flera sätt för distanskommunikation fram till och inklusive den tidpunkt då kontraktet ingås.

a) Konsumenten kan säga upp ett distansavtal utan att ge någon anledning under en period på 14 dagar. Denna period börjar dagen efter att varorna har mottagits (eller som skriftligen avtalats mellan konsumenten och leverantörens representant).

b) Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten, måste hen meddela detta till leverantören [via avbeställningsformuläret (eller på annat sätt skriftligen)].

c) Så snart som möjligt, men minst inom 14 dagar (från och med dagen efter det datum som avses i punkt 2) måste konsumenten returnera varorna per post eller till en specifik representant för leverantören (detta gäller inte om leverantören har erbjudit sig att samla in varorna själv). Konsumenten anses ha observerat tiden för att returnera varorna under alla omständigheter om det är inom perioden.

d) Under denna period ska konsumenten inte packa upp eller använda varorna om det inte är absolut nödvändigt för att kunna bedöma om konsumenten önskar behålla varorna. Om konsumenten beslutar att utöva ångerrätten måste varorna returneras till leverantören med alla tillbehör (om sådana finns) och [om [rimligen] möjligt] i originalskick med förpackning, i enlighet med returanvisningarna från leverantören.

e) Det är upp till konsumenten att se till att (och vid behov bevisa att) ångerrätten har utövats i enlighet med dessa villkor.

f) Om konsumenten utnyttjar ångerrätten, måste konsumenten betala för returkostnaden för varorna (till exempel portokostnader).

g) Om konsumenten redan betalat inköpspriset för varor som har returnerats, ska leverantören återbetala konsumenten så snart som möjligt men senast 14 dagar efter det att varan har mottagits av leverantören [i ett rimligt tillfredsställande skick, i enlighet med dessa villkor].

h) Leverantören kan undanta konsumentens ångerrätt när punkt (i) gäller. Undantagandet av ångerrätten är endast tillgänglig om det görs klart för konsumenten i erbjudandet eller i varje fall innan avtalet ingås.

i) Undantagande av ångerrätt är möjligt för varor:

i. som har skapats av leverantören i enlighet med specifikationer som tillhandahållits av konsumenten;
ii.    som är tydligt personliga;
iii.    [som inte kan återlämnas på grund av deras natur];
iv.    som är förgängliga;
v. vars pris beror på fluktuationer på den finansiella marknaden som leverantören inte har någon påverkan på.

Håll dig informerad


Vill du också hålla dig informerad om den senaste utvecklingen av våra förpackningar och tjänster, kampanjer och andra intressanta fakta?

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din mailadress härnedan.