Levereras inom 3 till 4 dagar. Gratis prover.

Varför plast?

Många tror att papperspåsar är mer miljövänliga än plastpåsar. Detta är ett logisk resonemang eftersom man huvudsakligen tittar på slutprodukten. Men om vi också inkluderar produktionsprocessen och avfallshanteringen i jämförelsen, avslöjar detta en helt annan bild. Papper kommer från trä, en hederlig, organisk och hållbar källa. Plast är däremot tillverkas av olja eller gas. Det är ett ”ohållbart” material erhållet genom en kemisk process. Men om vi tittar på produktionsprocessen för båda materialen, visar sig tillverkningen av papperspåsar vara mycket mindre miljövänlig än den för plastpåsar.

Jämförelse i fakta och siffror

En svårighet med att jämföra alla fakta och siffror är att så mycket har skrivits och med en konstant hänvisning till ett brett spektrum av studier. Bilden nedan visar en jämförelse av produktionen av plast- och papperspåsar i figurer.

Såsom visas använder båda produktionsprocesserna vatten. För produktion av tusen plastpåsar är det 220 liter, medan för samma antal papperspåsar behövs så mycket som 3800 liter vatten! När det gäller energiförbrukning och växthusgasutsläpp under produktionen hamnar plastpåsen bäst i jämförelsen (1).

Antal träd

För att ersätta alla plastpåsar som är i omlopp i EU med papperspåsar på ett år, måste ytterligare 2,2 miljoner träd fällas, eller 110 km2 skog. Om vi använder hållbart trä (från en skog där varje år fem procent av fullt utvecklade träd fälls och nya planteras), skulle vi behöva ett område nästan lika stort som Luxemburg (2), plus ytterligare 156 miljarder liter vatten varje år. Det motsvarar 60 000 olympiska simbassänger (3).

Påverkan på miljön

År 2005 genomförde den internationella detaljhandelskedjan Carrefour Group (4) forskning om miljöpåverkan av plast- och papperspåsar. Deras slutsats var att plastpåsar i allmänhet är mer miljövänliga än papperspåsar och att ju längre de används, desto större blir fördelarna.

Sammanfattning av miljöpåverkan från olika bärpåsar från Carrefour LCA

Miljöpåverkan av olika typer av bärpåsar i förhållande till en lätt plastpåse

Avfallshantering

Återvinning av papper och plastpåsar är svårt. Avfallspapper förvandlas tillbaka till massa, och dessa massafibrer bleks och separeras med hjälp av många kemikalier. Fibrerna rengörs sedan och kontrolleras efter föroreningar. Därefter tvättas de, pressas och rullas igen för att bli papper. I Europa i dag återvinns 70 % av allt papper framgångsrikt tack vare insatser på kommunal nivå. Mer än 60 miljoner ton avfallspapper samlas in varje år i Europa (5). Plast återvinns genom smältning och formning. Eftersom kvaliteten minskar något återanvänds den ofta i mindre funktionella former. I Europa ökar återvinningen av plast, delvis tack vare strängare avfallsdirektiv och EU:s mål. Även om återvinning av ett kilo plast kräver 91 procent mindre energi än ett kilo papper, måste vi fortsätta främja och förbättra återvinningen. Genom att använda påsar oftare bevaras värdefulla råvaror. Om alla europeiska länder, särskilt konsumenter, tar sitt ansvar och ökar sina återvinningsinsatser kan den stora majoriteten av plast återanvändas effektivt.

Källor
(1) https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/420-denkstatt-plastics-contribution-climate-protection-summary
(2) https://www.plasticseurope.org/application/files/9015/1310/4686/september-2010-the-impact-of-plastic.pdf
(3) https://plastics.americanchemistry.com/Life-Cycle-Assessment-for-Three-Types-of-Grocery-Bags.pdf
(4) https://www2.gov.scot/Publications/2005/08/1993154/32004
(5) http://www.paperforrecycling.eu/the-recycling-process/

Plast i miljön

Vi producerar 311 miljoner ton ny plast varje år. Allt mer plast finns i våra hav. Varje år läggs cirka 5 miljoner ton till dem. Detta kommer från avfall som vi kastar bort på gatan, fiskenät som finns kvar, men också från att tvätta syntetiska kläder, använda kosmetika eller bara borsta tänderna. Alla dessa olika typer av plast bildar tillsammans till den så kallade plastsoppan i haven.

DaklaPack är mycket medveten om den ökande föroreningen. Vi strävar därför efter en aktiv policy för att minska användningen av plast (engångsartiklar) i företaget och försöka förhindra läckage i miljön. Vi har också varit en företagsängel för Plastic Soup Foundation i flera år nu. Denna stiftelse vill stoppa föroreningen av hav med plast och aktivt förhindra att ännu mer plast hamnar i miljön i framtiden.


Mer information om Plastic Soup Foundation

Logo PSF
Dreamstime

Mer information?

Letar du efter ytterligare bakgrundsinformation om varför plast är det bästa alternativet i många fall? Ta då en titt på publikationerna med hjälp av knappen nedan.


Visa publikationer

Frågor? Fråga vår specialist

Medewerker

Om du har några frågor om att implementera ett mer miljövänligt alternativ kan du kontakta vår specialist Aart Burgers.


Kontakt Aart

Kontaktformulär

Vill du veta om det finns ett miljövänligt alternativ tillgängligt? Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kommer en av våra specialister att kontakta dig så snart som möjligt för att svara på dina frågor.